Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych

O Katedrze

Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych (KOEL) powstała w 2019 roku z przekształcenia dotychczasowego Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych (IOEL). W ramach Katedry realizowane są prace badawcze oraz prowadzone są zajęcia dydaktyczne w następujących dziedzinach:

        biochemia i fizjologia roślin 

        entomologia

        fitopatologia i mykologia

        meteorologia i klimatologia

        ochrona lasu

Kierownikiem Katedry jest aktualnie dr hab. inż. Robert Jankowiak profesor UR.

Rys historyczny

Założycielem i pierwszym kierownikiem jednostki zajmującej się badaniami chorób drzew leśnych na Wydziale Leśnym w Krakowie był przybyły z Poznania, nieżyjący już, Prof. dr inż. Stanisław Domański, który w roku 1964 po reaktywowaniu Wydziału Leśnego kierował kolejno Zakładem Fitopatologii Leśnej, następnie Zakładem Ochrony Lasu, Instytutem Ochrony Lasu i aż do przejścia na emeryturę w roku 1986, Katedrą Fitopatologii Leśnej. Działalność Prof. S. Domańskiego zaowocowała stworzeniem szkoły mikologicznej i fitopatologicznej, liczącej się do tej pory w Europie i na świecie. W latach 1986-2004 kierownikiem Katedry był Prof. dr hab. inż. Stefan Kowalski, od 2004 do 2014 roku pracami Katedry kierował Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski, który następnie w latach 2014-2019 był kierownikiem utworzonego Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych.

W 2004 roku do Katedry Fitopatologii Leśnej został przyłączony Zakład Fizjologii Drzew Leśnych. Funkcjonował on od 1990 roku przy Katedrze Szczegółowej Hodowli Lasu, jako Zespół Fizjologii Drzew Leśnych. W samodzielną jednostkę dydaktyczno-naukową przekształcony został w 1997 roku. Jednostką tą kierował do chwili przejścia na emeryturę Prof. dr hab. inż. Adam Dolnicki.

Ochrona lasu i entomologia leśna swój rodowód wywodzą z Politechniki Lwowskiej, gdzie w roku 1922 na Wydziale Rolniczo-Lasowym został utworzony Zakład Ochrony Lasu i Entomologii pod kierunkiem jej organizatora Prof. dr hab. inż. Aleksandra Kozikowskiego. Jednym z pierwszych uczniów prof. Kozikowskiego był Stanisław Kapuściński, późniejszy profesor Wyższej Szkoły Rolniczej, a następnie Akademii Rolniczej w Krakowie. W roku 1946 Prof. dr hab. S. Kapuściński zorganizował od podstaw, na Wydziale Rolniczo-Leśnym, a później na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedrę Ochrony Lasu i Entomologii Leśnej, którą kierował do 1953 roku. Z chwilą reaktywowania Wydziału Leśnego w Krakowie, w roku 1964, w jego strukturze powołano Katedrę Ochrony Lasu WSR. Pierwszym kierownikiem Katedry po reaktywowaniu Wydziału Leśnego był Prof. S. Kapuściński. W latach 1968 – 1970 z Katedry wyodrębniono Zakład Ochrony Lasu i Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa. Kierownikiem pierwszego był Prof. dr inż. Stanisław Domański, a drugiego Prof.  S. Kapuściński. W następnym okresie, w roku 1970, w wyniku utworzenia w ramach Wydziału Instytutów, obie jednostki weszły w skład Instytutu Ochrony Lasu. Z chwilą powołania w 1970 roku Instytutu Ochrony Lasu, dyrektorem został Prof. S. Domański. Po kolejnej reorganizacji, w roku 1983, został powołany Zakład Ochrony Lasu i Łowiectwa oraz Katedra Entomologii Leśnej. Kierownikiem Zakładu był Doc. dr hab. Inż. Kazimierz Gądek, a Katedry Prof. dr hab. Jerzy Starzyk do 2011 roku. Z Zakładu Ochrony Lasu i Łowiectwa, w roku 1993, wyodrębniono Zakład Ochrony Lasu, którym kierował Doc. K. Gądek do roku 1994. W latach 2001 -2004 roku kierownikiem Zakładu był Dr hab. inż. Wojciech Ząbecki.

Klimatologia Leśna swój rodowód wywodzi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym w 1947 roku powstała Katedra Ekologii Roślin i Klimatologii, kierowana przez organizatora studiów leśnych w Krakowie, profesora Dezyderego Szymkiewicza. Współpracownikiem profesora Dezyderego Szymkiewicza był dr Karol Ermich. Po reaktywowaniu Wydziału Leśnego działalność naukowa i dydaktyczna z zakresu meteorologii i klimatologii prowadzona była w ramach różnych jednostek organizacyjnych pod kierownictwem prof. dr. inż. K. Ermicha. Początkowo był to Zakład Klimatologii i Meteorologii Leśnej w Instytucie Przyrodniczych Podstaw Hodowli Lasu. Po śmierci Prof. K. Ermicha kierownictwo nad zespołem przejął dr Edward Feliksik. Od 1987 roku pracownicy dotychczasowego Zakładu Klimatologii i Meteorologii Leśnej zostali włączeni do Katedry Ekologii Lasu kierowanej przez Prof. Jana Gresztę. Kierownikiem Pracowni Meteorologii i Klimatologii Lasu był w dalszym ciągu Prof. dr hab. E. Feliksik. W 1995 roku przy Wydziale Leśnym powołany został samodzielny Zakład Klimatologii Leśnej, przekształcony w 2000 roku w Katedrę Klimatologii Leśnej.

W 2004 r. doszło do połączenia Zakładu Ochrony Lasu z Katedrą Klimatologii. Kierownikiem nowej jednostki Katedry Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej został Dr hab. inż. Wojciech Ząbecki. Po następnej reorganizacji w roku 2011 powstała Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej której kierownikiem do roku 2014 był Prof.  dr hab. inż. Wojciech Ząbecki oraz w latach 2014-2019 Dr hab. inż. Sławomir Wilczyński.

W 2014 roku istniejące dotychczas Katedra Fitopatologii Leśnej oraz Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej zostały włączone do nowo powstałego Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych jako Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew oraz Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej. W 2019 roku Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych został przekształcony w obecną Katedrę Ochrony Ekosystemów Leśnych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK