Prace inżynierskie

Propozycje tematów prac inżynierskich w roku akademickim 2020/ 2021

 

Promotor

Tematy prac inżynierskich

Dr hab. inż.

Czesław Bartnik

1. Grzyby wielkoowocnikowe w wybranym rezerwacie przyrody

2. Interakcje pomiędzy wybranymi gatunkami grzybów zasiedlających drewo świerka

Dr hab. inż.

Bartłomiej Bednarz

1. Mykobiota Formicidae (Hymenoptera) jako wskaźnik różnorodności biologicznej ekosystemów lądowych

2. Wpływ jemioły (Viscum sp.) na przyrosty radialne drzew

3. Datowanie dendrochronologiczne obiektów sztuki i architektury drewnianej  

4. Ocena możliwości wykorzystania fotografii cyfrowej w analizie szerokości słojów rocznych drzew w kontekście datowania dendrochronologicznego - analizy w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

5. Inwentaryzacje i fotodokumentacje obiektów dydaktycznych w budynku Wydziału Leśnego UR w Krakowie

Dr hab. inż.

Piotr Bilański

1. Występowanie drwalników (Trypodendron spp.) oraz okres ich lotu na wybranym stanowisku w 2021 roku

Dr hab. inż.

Piotr Boroń

1. Występowanie Lecanosticta acicola na igłach sosny górskiej w naturalnych stanowiskach jej występowania

Dr hab. inż.

Robert Jankowiak,

prof. UR

1. Udział Erysiphae alphitoides w zamieraniu samosiewu dębowego

Dr inż.

Magdalena Kacprzyk

1.     Występowanie, rozwój oraz sukcesja owadów rozwijających się na materiale pozostawionym po zabiegach gospodarczych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych

2.     Wpływ technologii utylizacji drobnicy poeksploatacyjnej na entomofaunę saproksylobiontyczną i epigeiczną

3.     Występowanie i zwalczanie gatunków szkodliwych owadów leśnych

Dr hab. inż.

Wojciech Kraj, prof. UR

1.   Wpływ węglowodanów na aktywność systemu antyoksydacyjnego u wybranych proweniencji buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.)

2.   Wpływ warunków świetlnych na proces degradacji chlorofilu u roślin o różnej tolerancji na niedobór światła

Dr hab. inż.

Katarzyna Nawrot – Chorabik, prof. UR

1.    Zastosowanie zabiegów przerywania spoczynku nieotoczkowanych i otoczkowanych nasion świerka pospolitego (Picea abies L.) oraz hormonów roślinnych dla podwyższenia zdolności i energii kiełkowania

2.    Badania interakcji pomiędzy wyselekcjowanymi  genotypami kalusa jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) a grzybami o różnych właściwościach troficznych w kulturach dualnych in vitro

Dr hab. inż.

Robert Rossa, prof. UR

1.     Morfometria geometryczna skrzydeł błoniastych wybranej grupy owadów (chrząszcze).

2.     Tematyka badań koleopterologicznych na łamach wybranego czasopisma przyrodniczego.

3.     Opracowanie zbiorów entomologicznych (zbiory muzealne; na podstawie  literatury dla konkretnego obszaru, itp.).

Dr hab. inż.

Hanna Stępniewska,

prof. UR

1.   Patogeniczność wybranych grzybów zgorzelowych dla siewek drzew

Dr hab. inż.

Sławomir Wilczyński, prof. UR

1.   Konstrukcja wzorca przyrostowego dla populacji daglezji zielonej z Nadleśnictwa Wisła

2.   Konstrukcja wzorca przyrostowego dla populacji daglezji zielonej z Nadleśnictwa Ujsoły

Dr inż.

Tadeusz Wojas

1.  Inwentaryzacja zgrupowań chrząszczy saproksylicznych w wybranych obiektach leśnych gospodarczych lub rezerwatowych

2.  Charakterystyka zgrupowań chrząszczy zasiedlających wielkoowocnikowe grzyby nadrzewne

Dr inż.

Marcin Zarek

1. Wpływ metody przechowywania materiału roślinnego na zawartość wybranych substancji biochemicznych w igłach cisa pospolitego Taxus baccata L. i cisa japońskiego Taxus cuspidata Siebold & Zucc.

2. Optymalizacja metod ekstrakcji wybranych składników biochemicznych z igieł i liści wybranych gatunków roślin drzewiastych.  

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR