publikacje

2019

 1. Bednarz B., Kotlarski M., Staszyk R., Pilarz J.: Electromagnetic radiation as a factor stimulating Ips typographus (L.) and Pityogenes chalcographus (L.) (Col., Curculionidae, Scolytinae) attraction to pheromone-baited traps : monograph, 2019, ISBN 978-83-64758-78-2, 121 s.
 2. Bilański P.: Trypodendron laeve Eggers w Polsce na tle wybranych aspektów morfologicznych i genetycznych drwalników (Trypodendron spp., Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, vol. 550, nr 427, 2019, 115 s.
 3. Stępniewska H.: (red.)Sylwetki Profesorów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2019, ISBN 978-83-64758-84-3, 457 s.
 4. Stępniewska H.: (red.)Teraźniejszość i przyszłość badań naukowych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2019, ISBN 978-83-64758-85-0, 274 s.
 5. Stępniewska H.: (red.)„Z tradycją w nowoczesność dydaktyki i badań leśnych” Międzynarodowa Konferencja Naukowa 27 – 29 września 2019 Kraków–Niepołomice–Krynica Zdrój w 70-lecie powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Streszczenia wystąpień, 2019, ISBN 978-83-64758-86-7, 184 s.
 6. Kowalski T., Bartnik C., Boroń P., Grad B., Jankowiak R., Kraj W., Nawrot-Chorabik K., Stępniewska H., Zarek M.: Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew, w: Teraźniejszość i przyszłość badań naukowych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie / Stępniewska Hanna (red.), 2019, ISBN 978-83-64758-85-0, ss. 115-140
 7. Bartnik C., Boroń P., Michalcewicz J., Ciach M.: The first record of Botryodiplodia canker in Poland, w: Forest Pathology, vol. 49, nr 4, 2019, ss. 1-6, DOI:10.1111/efp.12528
 8. Boroń P., Lenart-Boroń A., Mullett M., Kraj W., Grad B., Kowalski T.: Temporal changes in the population structure of Dothistroma septosporum at the site of the first recorded outbreak in Poland, w: Plant Pathology, vol. 68, nr 2, 2019, ss.  383-391, DOI:10.1111/ppa.12947
 9. Boroń P., Grad B., Nawrot-Chorabik K., Kowalski T.: The genetic relationships within Apiognomonia errabunda and related species, w: Mycologia, vol. 111, nr 4, 2019, ss. 541-550, DOI:10.1080/00275514.2019.1631063
 10. Goczał J., Rossa R., Tofilski A.: Intersexual and intrasexual patterns of horn size and shape variation in the European rhinoceros beetle: quantifying the shape of weapons, w: Biological Journal of the Linnean Society, vol. 127, nr 1, 2019, ss. 34-43, DOI:10.1093/biolinnean/blz026
 11. Grochalski P., Bednarz B.: Wpływ kolonii lęgowej kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo L.) na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w rezerwacie przyrody Kąty Rybackie, w: Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, vol. 18, nr 1, 2019, ss. 23-30, DOI:10.17306/J.AFW.2019.1.3
 12. Jankowiak R., Ciach M., Bilański P., Linnakoski R.: Diversity of wood-inhabiting fungi in woodpecker nest cavities in southern Poland, w: Acta Mycologica, vol. 54, nr 1, 2019, ss. 1-20, DOI:10.5586/am.1126
 13. Jankowiak R., Bilański P., Strzałka B., Linnakoski R., Bosak A., Hausner G.: Four new Ophiostoma species associated with conifer- and hardwood-infesting bark and ambrosia beetles from the Czech Republic and Poland, w: Antonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology, vol. 112, nr 10, 2019, ss. 1501-1521, DOI:10.1007/s10482-019-01277-5
 14. Jankowiak R., Bilański P., Ostafińska A., Linnakoski R.: Ophiostomatales associated with wounds on hardwood trees in Poland, w: Plant Pathology, vol. 68, nr 7, 2019, ss. 1407-1424, DOI:10.1111/ppa.13061
 15. Jankowiak R., Strzałka B., Bilański P., Kacprzyk M., Wieczorek P., Linnakoski R.: Ophiostomatoid fungi associated with hardwood-infesting bark and ambrosia beetles in Poland: Taxonomic diversity and vector specificity, w: Fungal Ecology, vol. 39, 2019, ss. 152-167, DOI:10.1016/j.funeco.2019.02.001
 16. Kowalski T., Kraj W., Bednarz B., Rossa R.: The association of Boeremia lilacis with necrotic lesions on shoots and leaf petioles and its pathogenicity towards Fraxinus excelsior, w: European Journal of Plant Pathology, vol. 154, nr 4, 2019, ss. 961-974, DOI:10.1007/s10658-019-01715-0
 17. Lenart-Boroń A., Zając T., Boroń P., Klimek-Kopyra A.: NodC-based evaluation of the occurrence of bacteria in nodules of Pisum sativum isolated on YEM agar, w: Die Bodenkultur: Journal of Land Management, Food and Environment, WUV-Universitätsverlag, vol. 70, nr 1, 2019, ss. 59-67, DOI:10.2478/boku-2019-0005
 18. Małek S., Jasik M., Durło G.: Jakość wody z ujęć zlokalizowanych w terenach leśnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Myślenice, w: Sylwan, vol. 163, nr 4, 2019, ss.  328-337
 19. Morales-Rodríguez C., Anslan S., Auger-Rozenberg M., Augustin S., Baranchikov Y., Bellahirech A., Burokienė D., Čepukoit D., Çota E., Kacprzyk M.: Forewarned is forearmed: harmonized approaches for early detection of potentially invasive pests and pathogens in sentinel plantings, w: NeoBiota, Pensoft Publishers, vol. 47, 2019, ss. 95-123, DOI:10.3897/neobiota.47.34276, łączna liczba autorów: 35
 20. Nawrot-Chorabik K., Pietrzykowski M.: Ecophysiological aspects of in vitro biotechnological studies using somatic embryogenesis of callus tissue toward protecting forest ecosystems, w: Journal of Forestry Research, vol. 30, nr 4, 2019, ss. 1159-1166, DOI:10.1007/s11676-018-0835-y
 21. Paluch J., Zarek M., Kempf M.: The effect of population density on gene flow between adult trees and the seedling bank in Abies alba Mill, w: European Journal of Forest Research, vol. 138, nr 2, 2019, ss. 203-217, DOI:10.1007/s10342-019-01162-w
 22. Stępniewska H., Uzarowicz Ł., Błońska E., Kwasowski W., Słodczyk Z., Gałka D., Hebda A.: Fungal abundance and diversity as influenced by properties of Technosols developed from mine wastes containing iron sulphides: A case study from abandoned iron sulphide and uranium mine in Rudki, south-central Poland, w: Applied Soil Ecology, 2019, DOI:10.1016/j.apsoil.2019.08.011
 23. Wojas T., Michalcewicz J., Sierakowski M., Trzeciak A.: Nowe dane i uwagi o występowaniu Astrapaeus ulmi (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce, w: Wiadomości Entomologiczne, vol. 38, nr 1, 2019, ss. 58-59
 24. Wojas T.: Nowe stanowiska Micrambe pilosula (ERICHSON, 1846) i Cryptophilus propinquus REITTER, 1874 (Coleoptera: Cryptophagidae, Erotylidae) w Polsce, w: Wiadomości Entomologiczne, vol. 38, nr 2, 2019, ss. 116-119
 25. Wojas T.: Nowe stanowisko Augyles sericans (KIESENWETTER, 1843) (Coleoptera: Heteroceridae) w Polsce, w: Wiadomości Entomologiczne, vol. 38, nr 2, 2019, ss. 124-125
 26. Wojas T.: Nowe stanowisko kałużnika żółtonogiego Hydrochara flavipes (STEVEN, 1808) (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce, w: Wiadomości Entomologiczne, vol. 38, nr 2, 2019, ss. 122-123
 27. Wojas T.: Pierwsze stwierdzenie Aneurus avenius (DUFOUR, 1833) (Heteroptera: Aradidae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Kotlinie Sandomierskiej, w: Wiadomości Entomologiczne, vol. 38, nr 1, 2019, ss. 57-57
 28. Zimová S., Resnerová K., Vanická H., Horák J., Trombik J., Kacprzyk M., Lindelöw Å., Duduman M., Holuša J.: Infection Levels of the Microsporidium Larssoniella duplicati in Populations of the Invasive Bark Beetle Ips duplicatus: From Native to New Outbreak Areas, w: Forests, vol. 10, nr 2, 2019, ss. 1-10, DOI:10.3390/f10020131
 29. Listwan S., Chyc M., Nawrot-Chorabik K., Latowski D.: Biomasa źródłem lotnych związków organicznych, w: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2018 : Gospodarka obiegu zamkniętego : praca zbiorowa / Pikoń Krzysztof, Czop Monika , Bogacka Magdalena (red.), 2019, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, ISBN 978-83-950087-2-6, ss. 371-376
 30. Nawrot-Chorabik K., Latowski D.: Wykorzystanie kultur tkankowych do oceny właściwości troficznych grzybów, w: „Z tradycją w nowoczesność dydaktyki i badań leśnych” Międzynarodowa Konferencja Naukowa 27 – 29 września 2019 Kraków–Niepołomice–Krynica Zdrój w 70-lecie powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Streszczenia wystąpień / Stępniewska Hanna (red.), 2019, ISBN 978-83-64758-86-7, ss. 114-116

2018

 1. Durło G., Kormanek M., Jagiełło-Leńczuk K., Małek S., Banach J.: Przebudowa i unowocześnienie szkółkarskich ramp deszczujących na przykładzie urządzenia HAB T-1 BCC wykorzystywanego w szkółce leśnej w Nędzy , w: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych – badania naukowe i dydaktyka : monografia / Tylek Paweł, Owoc Danuta (red.), 2018, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ISBN 978-83-940788-9-8, ss. 54-62
 2. Kormanek M., Durło G., Małek S., Banach J.: Modyfikacja pola zraszania rampy deszczującej na przykładzie rozwiązania zastosowanego w urządzeniu HAB T-1 BCC w szkółce leśnej w Nędzy, w: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych – badania naukowe i dydaktyka : monografia / Tylek Paweł, Owoc Danuta (red.), 2018, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ISBN 978-83-940788-9-8, ss. 63-70
 3. Kormanek M., Durło G., Małek S., Banach J.: System modyfikacji pola nawożenia i nawadniania w zasięgu rampy deszczującej HAB T-1 BCC na przykładzie gospodarstwa szkółkarskiego w Nędzy , w: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych – badania naukowe i dydaktyka : monografia / Tylek Paweł, Owoc Danuta (red.), 2018, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ISBN 978-83-940788-9-8, ss. 71-79
 4. Aas T., Solheim H., Jankowiak R., Bilański P., Hausner G.: Four new Ophiostoma species associated with hardwood-infesting bark beetles in Norway and Poland, w: Fungal Biology, vol. 122, nr 12, 2018, ss. 1142-1158, DOI:10.1016/j.funbio.2018.08.001
 5. Adamski P., Michalcewicz J., Bohdan A., Ciach M.: Potential range of impact of an ecological trap network: the case of timber stacks and the Rosalia longicorn, w: Journal of Insect Conservation, vol. 22, nr 2, 2018, ss. 209-219, DOI:10.1007/s10841-018-0054-z
 6. Bednarz B., Drożdż M.: Wpływ raka jodły (Melampsorella caryophyllacearum (DC.) Schröt.) na szerokość rocznych pierścieni drewna jodły pospolitej Abies alba Mill, w: Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, vol. 17, nr 3, 2018, ss. 251-256, DOI:10.17306/J.AFW.2018.3.22
 7. Brzeziecki B., Hilszczański J., Kowalski T., Łakomy P., Małek S., Miścicki S., Modrzyński J., Sowa J., Starzyk J.: Problem masowego zamierania drzewostanów świerkowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska”, w: Sylwan, vol. 162, nr 5, 2018, ss. 373-386
 8. Durło G.: Efekt zastosowania biowęgla jako składnika polepszającego właściwości retencyjne substratu torfowego, w: Sylwan, vol. 10, nr 162, 2018, ss. 828-836
 9. Durło G., Jagiełło-Leńczuk K., Kormanek M., Małek S., Banach J.: Supplementary irrigation at container nursery, w: Leśne Prace Badawcze, vol. 79, nr 1, 2018, ss. 13-21, DOI:10.2478/frp-2018-0002
 10. Durło G., Kormanek M., Małek S., Banach J.: Visualization and quantification of peat substrate moisture by fully automated moisture controlling system (SMCS) in forest container nursery, w: Leśne Prace Badawcze, vol. 4, nr 79, 2018, ss. 313-321, DOI:10.2478/frp-2018-0032
 11. Gajewski Z., Boroń P., Lenart-Boroń A., Nowak B., Sitek E., Mitka J.: Conservation of Primula farinosa in Poland with respect to the genetic structure of populations, w: Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2, vol. 87, nr 2, 2018, ss. 1-11, DOI:10.5586/asbp.3577
 12. Goczał J., Rossa R., Nawrocka A., Sweeney J., Tofilski A.: Developmental Costs of Biological Invasion: The Exotic Wood Borer Tetropium fuscum (Coleoptera: Cerambycidae) is More Asymmetric and Smaller in Invaded Area, w: Environmental Entomology, vol. 47, nr 4, 2018, ss. 982-989, DOI:10.1093/ee/nvy059
 13. Goczał J., Rossa R., Tofilski A.: Elytra reduction may affect the evolution of beetle hind wings, w: Zoomorphology, vol. 137, nr 1, 2018, ss. 131-138, DOI:10.1007/s00435-017-0388-1
 14. Górz A., Boroń P.: Episternus onthophagi: a new monotypic genus of epizoic fungus found on Onthophagus beetles (Scarabaeoidea), w: Phytotaxa, vol. 376, nr 1, 2018, ss. 43-59, DOI:10.11646/phytotaxa.376.1.5
 15. Jankowiak R., Bilański P.: Geosmithia species associated with fir-infesting beetles in Poland, w: Acta Mycologica, vol. 53, nr 2, 2018, ss. 1-10, DOI:10.5586/am.1115
 16. Jankowiak R., Bilański P., Chyrzyński Ł., Strzałka B.: Identification of sapstain fungi from Scots pine pallets and assessment of their staining ability, w: European Journal of Plant Pathology, vol. 150, nr 2, 2018, ss. 307-322, DOI:10.1007/s10658-017-1279-5
 17. Jankowiak R., Ostafińska A., Aas T., Solheim H., Bilański P., Linnakoski R., Hausner G.: Three new Leptographium spp. (Ophiostomatales) infecting hardwood trees in Norway and Poland, w: Antonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology, vol. 111, nr 12, 2018, ss. 2323-2347, DOI:10.1007/s10482-018-1123-8
 18. Kowalski T., Bilański P.: Hymenoscyphus pusillus, a new species on leaves ofFraxinus pennsylvanicain Poland, w: Forest Pathology, vol. Online, 2018, ss. 1-16, DOI:10.1111/efp.12481
 19. Kowalski T., Boroń P., Bartnik C., Rossa R.: Morphological and molecular characterization of Leptomelanconium allescheri associated with necrotic lesions on Pinus mugo needles in the Polish Tatra Mountains , w: Forest Pathology, vol. 48, nr 3 e12420, 2018, 1-8 online, DOI:10.1111/efp.12420
 20. Michalcewicz J.: Nowe stanowisko Sitaris muralis (FORSTER, 1771) (Coleoptera: Meloidae) w Polsce, w: Wiadomości Entomologiczne, vol. 37, nr 2, 2018, ss. 124-125
 21. Nawrot-Chorabik K., Woodward S., Grad B.: Influence of heavy metal stress on embryogenic callus tissues of Abies nordmanniana: physiological and biochemical responses, w: Phyton-Annales Rei Botanicae, vol. 58, nr 2, 2018, ss. 155-162, DOI:10.12905/0380.phyton58(2)-2019-0155
 22. Plewa J., Sikora K., Gutowski J., Jaworski T., Tarwacki G., Tkaczyk M., Rossa R., Hilszczański J., Magoga G., Kajtoch Ł.: Morphology, genetics and Wolbachia endosymbionts support distinctiveness of Monochamus sartor sartor and M. s. urussovii (Coleoptera: Cerambycidae), w: Arthropod Systematics & Phylogeny, vol. 76, nr 1, 2018, ss. 123-135
 23. Rossa R., Wojas T., Michalcewicz J., Przewoźny M., Baraniak E., Brzeski M., Grzegorczyk T.: Nowe dane o występowaniu rzadkich i zagrożonych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w Puszczy Niepołomickiej koło Krakowa, w: Wiadomości Entomologiczne, nr 37 (4), 2018, ss. 210-229
 24. Sensuła B., Michczyński A., Piotrowska N., Wilczyński S.: Anthropogenic CO2Emission Records in Scots Pine Growing in the Most Industrialized Region of Poland from 1975 to 2014, w: Radiocarbon, vol. 60, nr 4, 2018, ss. 1041-1053, DOI:10.1017/RDC.2018.59
 25. Sensuła B., Wilczyński S.: Tree-ring widths and the stable isotope composition of pine tree-rings as climate indicators in the most industrialised part of Poland during CO2 elevation, w: Geochronometria, Institute of Physics. Silesian University of Technology, vol. 45, nr 1, 2018, ss. 130-145, DOI:10.1515/geochr-2015-0094
 26. Taerum S., de Beer Z., Marincowitz S., Jankowiak R., Wingfield M.: Ophiostoma quercus: An unusually diverse and globally widespread tree-infecting fungus, w: Fungal Biology, vol. 122, nr 9, 2018, ss. 900-910, DOI:10.1016/j.funbio.2018.05.005
 27. Wędrowska E., Libura M., Chmielarski M., Grad B., Golińska J., Senderek T., Wojciechowski R., Siudut J., Kopiński P.: Obraz cytoimmunologiczny płynu stawowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wstępna ocena wpływu leczenia metotreksatem i metyloprednizolonem, w: Państwo i Społeczeństwo, vol. XVIII, nr 3, 2018, ss. 29-46, DOI:10.31749/pismzp2018/20843
 28. Wilczyński S., Olejnik M., Szymański N.: Adaptacja jodły jednobarwnej oraz jodły pospolitej do warunków klimatycznych nizin zachodniej Polski, w: Sylwan, vol. 3, nr 162, 2018, ss. 220-230
 29. Wilczyński S., Kulej M.: The growth of seven Abies grandis provenances in the climatic conditions of the Polish Carpathian Mountains, w: Dendrobiology, nr 81, 2018, ss. 1-13, DOI:10.12657/denbio.081.001
 30. Wojas T.: Nowe dane o występowaniu rzadkich i zagrożonych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w Puszczy Niepołomickiej koło Krakowa, w: Wiadomości Entomologiczne, nr 37 (3), 2018, ss. 133-138
 31. Wojas T.: Rzadkie i interesujące gatunki chrząszczy (Coleoptera) z Beskidu Sądeckiego, w: Wiadomości Entomologiczne, vol. 37, nr 3, 2018, ss. 133-138
 32. Kormanek M., Małek S., Durło G., Banach J.: System zraszania, zwłaszcza sadzonek w szkółkach leśnych i ogrodniczych, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.421958, Numer patentu/prawa: fff
 33. Kormanek M., Małek S., Durło G., Banach J.: System zraszania i nawożenia dolistnego, zwłaszcza sadzonek w szkółkach leśnych i ogrodniczych, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.421957, Numer patentu/prawa: ggg
 34. Małek S., Banach J., Durło G., Kormanek M., Kacper B., Dudek K., Milena P.: Nawóz dolistny dla świerka pospolitego, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.426636
 35. Małek S., Banach J., Durło G., Kormanek M., Kacper B., Dudek K., Milena P.: Nawóz dolistny dla dębu szypułkowego, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.426634
 36. Małek S., Banach J., Durło G., Kormanek M., Kacper B., Dudek K., Milena P.: Nawóz dolistny dla sosny zwyczajnej, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.426633
 37. Małek S., Banach J., Durło G., Kormanek M., Kacper B., Dudek K., Milena P.: Nawóz dolistny dla buka zwyczajnego, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.426635

2017

 1. Mańka M.: (red.)Grzywacz A., Kowalski S., Weber Z., Burkot-Klon L., Rataj-Guranowska M., Kwaśna H., Behnke-Borowczyk J., Mańka M., Bełka M., Kowalski T.: Karol Henryk Mańka i fitopatologia leśna, 2017, PTF, PTL, UP Poznań Katedra Fitopatologii Leśnej, ISBN 978-83-948769-1-3, 238 s.
 2. Sowa J., Starzyk J., Stępniewska H.: (red.)Księga jubileuszowa 65-lecie powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2017, ISBN 978-83-64758-62-1, 618 s.
 3. Gil W., Kowalski T., Kraj W., Zachara T., Łukaszewicz J., Paluch R., Nowakowska J., Oszako T.: Ash dieback in Poland – history of the phenomenon and possibilities of its limitation, w: Dieback of European Ash (Fraxinus spp.) – Consequences and Guidelines for Sustainable Management / Vasaitis Rimvydas , Enderle Rasmus (red.), 2017, The Report on European Cooperation in Science & Technology (COST) Action FP1103 FRAXBACK, ISBN 978-91-576-8696-1, ss. 176-184
 4. Kowalski S., Dolnicki A., Kowalski T.: Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew, w: Księga jubileuszowa 65-lecie powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie / Sowa Janusz M., Starzyk Jerzy, Stępniewska Hanna (red.), 2017, ISBN 978-83-64758-62-1, ss. 185-226
 5. Kowalski T.: Zmiany w zakresie zjawisk chorobowych drzew leśnych oraz interpretacja ich symptomologii i etiologii na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, w: Karol Henryk Mańka i fitopatologia leśna / Mańka Małgorzata (red.), 2017, PTF, PTL, UP Poznań Katedra Fitopatologii Leśnej, ISBN 978-83-948769-1-3, ss. 163-192
 6. Starzyk J.: Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, w: Księga jubileuszowa 65-lecie powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie / Sowa Janusz M., Starzyk Jerzy, Stępniewska Hanna (red.), 2017, ISBN 978-83-64758-62-1, ss. 227-266
 7. Szymański N., Wilczyński S.: Wrażliwość sosny zwyczajnej oraz sosny czarnej na warunki klimatyczne wyżyny krakowsko-częstochowskiej, w: Dokonania naukowe młodych naukowców - monografia naukowa / Jewiarz Marcin, Wróbel Marek (red.), vol. 2, 2017, Traicon S.C, ISBN 978-83-65180-16-2, ss. 237-247
 8. Bukowiec G., Bednarz B.: Wpływ jemioły pospolitej jodłowej (Viscum album ssp. abietis) na przyrosty roczne jodły pospolitej (Abies alba), w: Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, vol. 16, nr 2, 2017, ss. 77-83, DOI:10.17306/J.AFW.2017.2.8
 9. Černý K., Hrabětová M., Svobodová I., Mrázková M., Kowalski T.: Eutypella parasitica naturalised in Bohemian and Polish Silesia, w: Forest Pathology, vol. 47, nr 4, 2017, ss. 1-4, DOI:10.1111/efp.12347
 10. Ciach M., Maślanka B., Agata K., Wojas T.: Watch your step: insect mortality on hiking trails, w: Insect Conservation and Diversity, vol. 10, nr 2, 2017, ss. 129-140, DOI:10.1111/icad.12209
 11. Goczał J., Rossa R.: Dead Wood Complexity Shapes the Pattern of the Occurrence of Threatened Saproxylic Beetle Cucujus cinnaberinus, w: Polish Journal of Ecology, vol. 65, nr 1, 2017, ss. 158-165, DOI:10.3161/15052249PJE2017.65.1.014
 12. Jankowiak R., Strzałka B., Bilański P., Kacprzyk M., Lukasova K., Linnakoski R., Matwiejczuk S., Misztela M., Rossa R.: Diversity of Ophiostomatales species associated with conifer-infesting beetles in the Western Carpathians, w: European Journal of Forest Research, vol. 136, nr 5-6, 2017, ss. 939-956, DOI:10.1007/s10342-017-1081-0
 13. Jankowiak R., Strzałka B., Bilański P., Linnakoski R., Aas T., Solheim H., Groszek M., de Beer Z.: Two new Leptographium spp. reveal an emerging complex of hardwood-infecting species in the Ophiostomatales, w: Antonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology, vol. 110, nr 12, 2017, ss. 1537 - 1553, DOI:10.1007/s10482-017-0905-8
 14. Kacprzyk M., Bilański P.: The First Stages of Xylobiont Entomofauna Succession on European Silver Fir Logging Residues in Relation to Utilisation Method and Microenvironmental Conditions , w: Journal of the Entomological Research Society, vol. 1, nr 19, 2017, ss. 91-104
 15. Klamerus-Iwan A., Kraj W.: Wettability and interception in relationship with the seasonal changes on the Fagus sylvatica leaf surface, w: Leśne Prace Badawcze, vol. 78, nr 3, 2017, ss. 210-217, DOI:10.1515/frp-2017-0023
 16. Kowalski T., Bednarz B.: Eutypella parasitica – nowy patogen powodujący raki na pniach klonów (Acer spp.) w Polsce, w: Sylwan, vol. 8, nr 161, 2017, ss. 630-638
 17. Kowalski T., Bilański P., Kraj W.: Pathogenicity of fungi associated with ash dieback towards Fraxinus excelsior, w: Plant Pathology, nr 66, 2017, ss. 1228-1238, DOI:10.1111/ppa.12667
 18. Kraj W.: Antioxidative enzyme activity as the factor causing differential autumn senescence in phenological forms of beech (Fagus sylvatica L.), w: Acta Physiologiae Plantarum, vol. 39, nr 16, 2017, ss. 1-16, DOI:10.1007/s11738-016-2316-2
 19. Kraj W.: Stem girdling affects the carbon/nitrogen imbalance and oxidative stress, and induces leaf senescence in phenological forms of beech (Fagus sylvatica), w: Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, Cracow Branch of the Polish Academy of Sciences , vol. 59, nr 1, 2017, ss. 67-79, DOI:10.1515/abcsb-2015-0026
 20. Rossa R., Goczał J., Pawliczek B., Ohbayashi N.: Hind wing variation in Leptura annularis complex among European and Asiatic populations (Coleoptera, Cerambycidae), w: Zookeys, vol. 724, 2017, ss. 31-42, DOI:10.3897/zookeys.724.20667
 21. Rossa R., Michalcewicz J., Kubisz D., Bunalski M.: Materiały do poznania rozmieszczenia modzelatkowatych (Coleoptera: Trogidae) w Polsce, w: Wiadomości Entomologiczne, nr 36 (3), 2017, ss. 145-152
 22. Rossa R.: Nowe stanowisko skoczka uszatego Ledra aurita (LINNAEUS, 1758) (Hemiptera: Cicadellidae) na Wybrzeżu Słowińskim, w: Wiadomości Entomologiczne, vol. 36, nr 2, 2017, ss. 124-124
 23. Taerum S., Hoareau T., Duong T., de Beer Z., Jankowiak R., Wingfield M.: Putative origins of the fungus Leptographium procerum, w: Fungal Biology, vol. 121, nr 1, 2017, ss. 82-94, DOI:10.1016/j.funbio.2016.09.007
 24. Wojas T.: Nowe stanowiska rzadkich gatunków biedronek (Coleoptera: Coccinellidae) w Polsce, w: Wiadomości Entomologiczne, nr 36 (3), 2017, ss. 179-181
 25. Wojas T., Michalcewicz J.: Nowe stanowiska rzadkich gatunków śniadkowatych (Coleoptera: Melandryidae) w południowej Polsce, w: Wiadomości Entomologiczne, nr 36 (3), 2017, ss. 181-183
 26. Kowalczyk A., Nawrot-Chorabik K., Kleszcz D., Latowski D.: Interakcje tkanki kalusowej jodły kaukaskiej (Abies nordmanniana) z bakterią oporną na arsen w warunkach zanieczyszczenia tym pierwiastkiem, w: Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa, 5-6 czerwca 2017, Kraków-Bełchatów : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia / Pająk Marek (red.), 2017, ISBN 978-83-64758-56-0, ss. 73-75
 27. Latowski D., Nawrot-Chorabik K., Kowalczyk A., Tabor D.: Application of selected plant-bacteria interactions in arsenic-contaminated soil bioremediation, , 25-26 s., 2017, Kraków InnoTech Summit 2017, streszczenie

2016

 1. Skrzypczyńska M., Kowalski T.: Wyrośla drzew i krzewów leśnych, 2016, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ISBN 978-83-09-01168-2, 208 s.
 2. Beňo P., Krilek J., Kucera M., Dado M., Helexa M., Matej J.: (red.)Durło G., Jagiełło-Leńczuk K., Kormanek M., Małek S., Banach J., Owoc D., Rutkowska L., Tylek P., Walczyk J., Kwaśniewski D.: KOLOKVIUM KU GRANTOVEJ ÚLOHE č. 1/0826/15, 2016, Katedra Environmentalnej a lesnickej techniky, ISBN 978-80-228-2920-5, 164 s.
 3. Durło G., Jagiełło-Leńczuk K., Kormanek M., Małek S., Banach J., Dudek K.: Using unmanned aerial vehicle (UAV) to monitor the physiological condition of plants in a nursery, w: KOLOKVIUM KU GRANTOVEJ ÚLOHE č. 1/0826/15 / Beňo Pavel [i in.] (red.), 2016, Katedra Environmentalnej a lesnickej techniky, ISBN 978-80-228-2920-5, ss. 17-27
 4. Kehr R., Kowalski T., Holdenrieder O., Schumacher J., Dujesiefken D.: Prof. Dr. Heinz Butin, 60 Jahre Forschung in der Gehölzpathologie, w: Jahrbuch der Baumpflege 2016 / Dujesiefken Dirk (red.), 2016, Haymarket Media, ISBN 3878152493, ss. 9-20
 5. Kowalski T., Kehr R.: Aktuelles zum Eschentriebsterben und zu Krankheiten an Buche und Berg-Ahorn, w: Jahrbuch der Baumpflege 2016 / Dujesiefken Dirk (red.), 2016, Haymarket Media, ISBN 3878152493, ss. 63-82
 6. Kowalski T., Kehr R.: Aktuelles zum Eschentriebsterben und zu Krankheiten an Buch und berg-Ahorn, w: Jahrbuch der Baumpflege 2016 / Dujesiefken Dirk (red.), 2016, Haymarket Media, ISBN 3878152493, ss. 63-82
 7. Starzyk J., Grodzki W.: Wybrane zagadnienia ochrony lasów górskich na tle różnorodności na obszarze RDLP w Krakowie, w: Wyzwania gospodarki leśnej na terenie RDLP w Krakowie na początku XXI wieku / Jagoda Leon, Jaworski Andrzej, Małek Stanisław (red.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ISBN 978-83-64758-30-0, ss. 91-105
 8. Górz A., Boroń P.: The Yeast Fungus Trichosporon lactis Found as an Epizoic Colonizer of Dung Beetle Exoskeletons, w: Microbial Ecology, vol. 71, nr 2, 2016, ss. 422-427, DOI:10.1007/s00248-015-0674-8
 9. Hlásny T., Trombik J., Holuša J., Lukasova K., Grendar M., Turcani M., Zubrik M., Tabakovic-Tosic M., Hirka A., Kacprzyk M.: Multi-decade patterns of gypsy moth fluctuations in the Carpathian Mountains and options for outbreak forecasting, w: Journal of Pest Science, vol. 89, nr 2, 2016, ss. 413-425, DOI:10.1007/s10340-015-0694-7, łączna liczba autorów: 13
 10. Jankowiak R., Stępniewska H., Szwagrzyk J., Bilański P., Gratzer G.: Characterization of Cylindrocarpon-like species associated with litter in the old-growth beech forests of Central Europe, w: Forest Pathology, vol. 6, nr 46, 2016, ss. 582-594, DOI:10.1111/efp.12275
 11. Jankowiak R., Bilański P., Paluch J., Kołodziej Z.: Fungi associated with dieback of Abies alba seedlings in naturally regenerating forest ecosystems, w: Fungal Ecology, vol. 24, 2016, ss. 61-69, DOI:10.1016/j.funeco.2016.08.013
 12. Klisz M., Ukalska J., Wrzesiński P., Wilczyński S., Jastrzębowski S.: Proweniencyjna zmienność częstości fluktuacji gęstości drewna (IADFs) świerka pospolitego, w: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, vol. 3, nr 48, 2016, ss. 180-188
 13. Kowalski T., Kraj W., Bednarz B.: Fungi on stems and twigs in initial and advanced stages of dieback of European ash (Fraxinus excelsior) in Poland, w: European Journal of Forest Research, vol. 135, nr 3, 2016, ss. 565-579, DOI:10.1007/s10342-016-0955-x
 14. Kowalski T., Nawrot-Chorabik K., Grad B., Leszczyński K.: Influence of culture conditions on medium discoloration and mycelial growth of Dothistroma septosporum, w: Forest Pathology, vol. 46, nr 5, 2016, ss. 507-514, DOI:10.1111/efp.12243
 15. Kraj W.: Reactive oxygen species and antioxidant levels as the factors of autumn senescence in phenological forms of beech (Fagus sylvatica L.), w: Acta Physiologiae Plantarum, vol. 38, nr 2, 2016, ss. 1-12, DOI:10.1007/s11738-015-2052-z
 16. Męcik K., Skrzypczyńska M.: WSTĘPNE BADANIA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA SPRAWCÓW WYROŚLI NA LIŚCIACH BUKA ZWYCZAJNEGO FAGUS SYLVATICA L. W WYBRANYCH DRZEWOSTANACH NADLEŚNICTWA ZŁOTY POTOK W ROKU 2014, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, vol. 54, 2016, ss. 47-58
 17. Nawrot-Chorabik K., Grad B., Kowalski T.: Interactions between callus cultures of Pinus sylvestris and pine fungi with different trophic properties, w: Forest Pathology, nr 46, 2016, ss. 179-186, DOI:10.1111/efp.12240
 18. Nawrot-Chorabik K.: Plantlet regeneration through somatic embryogenesis in Nordmann’s fir (Abies nordmanniana), w: Journal of Forestry Research, Editorial Board of Journal of Forestry Research, vol. 6, nr 27, 2016, ss. 1219-1228, DOI:10.1007/s11676-016-0265-7
 19. Starzyk J., Figura A., Jagieła D.: Termopreferendum i fotopreferendum oraz aktywność dobowa imagines kornika drukarza Ips typographus (L.) i rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae), w: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, vol. 1, nr 46, 2016, ss. 119-131
 20. Szczepanek K., Starzyk J.: W hołdzie profesorowi Władysławowi Szaferowi, w: ALMA MATER, Uniwersytet Jagieloński, nr 187, 2016, ss. 144-145
 21. Wegensteiner R., Lukasova K., Vanická H., Zimová S., Kacprzyk M., Holuša J.: Extremely low infection levels of pathogens and nematodes in Trypodendron spp. (Coleoptera: Curculionidae), w: Forestry Journal, National Forest Centre, vol. 62, nr 4, 2016, ss. 202-206, DOI:10.1515/forj-2016-0025
 22. Wilczyński S., Durło G., Szymański N.: Zakłócenia warunków termicznych oraz pluwialnych w reglu dolnym Beskidu Sądeckiego, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, vol. 54, 2016, ss. 75-87
 23. Kowalczyk A., Nawrot-Chorabik K., Latowski D.: Resistance to arsenic of plant callus tissue inoculated with arsenic resistant bacteria , w: Acta Biochimica Polonica, Polish Academy of Science, nr 63, Suppl. 2 (abstracts), 2016, ss. 18-18

2015

 1. Małek S.: (red.)Jaworski A., Barszcz J., Małek S., Januszek K., Durło G., Starzak R., Kucza J., Suliński J., Socha J., Błońska E.: Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-64758-15-7, 610 s.
 2. Durło G.: Aktualne i prognozowane warunki klimatyczne w Beskidzie Ślaskim, w: Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim / Małek Stanisław (red.), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-64758-15-7, ss. 112-140
 3. Durło G.: Aktualne i prognozowane warunki klimatyczne w Beskidzie Żywieckim, w: Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim / Małek Stanisław (red.), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-64758-15-7, ss. 141-173
 4. Januszek K., Małek S., Barszcz J., Durło G.: Charakterystyka warunków fizyczno-gegraficznych Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego, w: Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim / Małek Stanisław (red.), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-64758-15-7, ss. 43-65
 5. Bartnik C., Michalcewicz J., Ciach M.: Dutch elm disease and the habitat of endangered Rosalia longicorn Rosalia alpina (L.): a conservation paradox?, w: Polish Journal of Ecology, nr 63, 2015, ss. 440-447, DOI:10.3161/15052249PLE2015.63.3.013
 6. Durło G., Małek S., Socha J.: Extreme precipitation events in the Forest Promotion Complex of Silesian Beskid, w: Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry, vol. 57, nr 1, 2015, ss. 18-27, DOI:10.1515/ffp-2015-0003
 7. Durło G., Jagiełło-Leńczuk K., Banach J., Kormanek M., Małek S., Dudek K., Barszcz J., Skowrońska I.: Gospodarka wodna sadzonek sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) produkowanej w technologii kontenerowej, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, nr 53, 2015, ss. 25-35
 8. Jankowiak R., Stępniewska H., Bilański P.: Notes on some Phytopythium and Pythium species occurring in oak forests in southern Poland, w: Acta Mycologica, vol. 50, nr 1, 2015, ss. 1-10, DOI:10.5586/am.1052
 9. Kacprzyk M., Bednarz B.: The occurrence of bark beetles on cut Norway spruce branches left in managed stands relative to the foliage and bark area of the branch, w: Journal of Forest Research, vol. 20, nr 1, 2015, ss. 143-150, DOI:10.1007/s10310-014-0449-y
 10. Kacprzyk M., Bednarz B.: The possibilities of six-toothed bark beetle (Pityogenes chalcographus L.) (Coleoptera: scolytinae) sex identification based on adults’ biometric characteristic, w: Journal of the Entomological Research Society, vol. 17, nr 1, 2015, ss. 71-82
 11. Kowalski T., Bilański P., Holdenrieder O.: Virulence of Hymenoscyphus albidus and H. fraxineus on Fraxinus excelsior and F. pennsylvanica, w: Plos One, nr 10, 2015, ss. 1-15, DOI:10.1371/journal.pone.0141592
 12. Kraj W.: Chlorophyll degradation and the activity of chlorophyllase and Mg-dechelatase during leaf senescence in Fagus sylvatica, w: Dendrobiology, nr 74, 2015, ss. 43-57, DOI:10.12657/denbio.074.005
 13. Mikuli E., Hetmańczyk J., Grad B., Kozak A., Wąsicki J., Bilski P., Hołderna-Natkaniec K., Medycki W.: The relationship between reorientational molecular motions and phase transitions in [Mg(H2O)6](BF4)2, studied with the use of 1H and 19F NMR and FT-MIR, w: Journal of Chemical Physics, American Institute of Physics, vol. 142, 2015, ss. 1-10, DOI:10.1063/1.4907372
 14. Nawrot-Chorabik K.: The effect of explant origin, media and growth regulators on the initiation and proliferation of embryogenic callus of Pinus sylvestris L. in somatic embryogenesis, w: Phyton-Annales Rei Botanicae, vol. 55, 2015, ss. 279-295, DOI:10.12905/0380.phyton55(2)2015-0279
 15. Pająk M., Cygan A., Bilański P., Kołodziej Z.: Growth and development of the scots pine (Pinus sylvestris l.) inforest environments strongly polluted with heavy metals, w: Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 16, nr 2, 2015, ss. 620-629
 16. Sensuła B., Opała M., Wilczyński S., Pawełczyk S.: Long- and short-term incremental response of Pinus sylvestris L. from industrial area nearby steelworks in Silesian Upland, Poland, w: Dendrochronologia, vol. 36, 2015, ss. 1-12, DOI:10.1016/j.dendro.2015.08.001
 17. Skrzypczyńska M., Furgała E.: Ocena jakościowa owadów zasiedlających szyszki modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. pochodzących z Nadleśnictwa Myślenice (RDLP w Krakowie), w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, vol. 53, 2015, ss. 61-70
 18. Szwagrzyk J., Gratzer G., Stępniewska H., Szewczyk J., Veselinovic B.: High reproductive effort and low recruitment rates of European beech: is there a limit for the superior competitor?, w: Polish Journal of Ecology, vol. 63, nr 2, 2015, ss. 198-212, DOI:10.3161/15052249PJE2015.63.2.004
 19. Wilczyński S., Szymański N., Kołbut Ł.: Klimatyczne przyczyny krótkookresowych reakcji przyrostowych jodły pospolitej z pogórza oraz regla dolnego, w: Sylwan, vol. 159, nr 5, 2015, ss. 372-380
 20. Wolny-Koładka K., Lenart-Boroń A., Boroń P.: Species composition and molecular assessment of the toxigenic potential in the population of Fusarium spp. isolated from ears of winter wheat in southern Poland, w: Journal of Applied Botany and Food Quality, vol. 88, nr 6, 2015, ss. 139-144, DOI:10.5073/JABFQ.2015.088.020
 21. Starzyk J.: Historia Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, w: Fizjologia w naukach zootechnicznych, weterynaryjnych i medycznych : materiały z sympozjum poświęconego 100. rocznicy urodzin profesora Zygmunta Ewy / Koziec Krystyna (red.), Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, nr 21, 2015, Polska Akademia Umiejętności, ss. 29-31

2014

 1. Mazurek R., Zadrożny P., Zaleski T., Wanic T., Bilański P., Wilczyński S.: Forestry in the mountains and industrial regions on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : 2nd international scientific conference : 22–23 September 2014, Kraków, Poland : Book of abstracts, 2014, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 2. Barniak J., Wilczyński S., Krąpiec M.: Dendrochronologia lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) z południowej Polski, w: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, vol. 16, nr 40/3, 2014, ss. 74-80
 3. Bilański P., Kołodziej Z., Bury J.: Distribution of Sceliphron curvatum Smith, 1870 (Hymenoptera, Sphecidae) in Poland, w: Polish Journal of Entomology (polskie Pismo Entomologiczne), nr 83, 2014, ss. 109-119, DOI:10.2478/pjen-2014-0008
 4. Ciach M., Michalcewicz J.: Pastureland copses as habitats for a primeval forest relict: a unique location of the Rosalia Longicorn Rosalia alpina (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) in the Polish Carpathians, w: Polish Journal of Entomology (polskie Pismo Entomologiczne), vol. 83, nr 1, 2014, ss. 71-77, DOI:10.2478/pjen-2014-0005
 5. Grodzki W., Starzyk J., Kosibowicz M.: Variability of Selected Traits of Ips Typographus (L.) (Col.: Scolytinae) Populations In Beskid Żwiecki (Western Carpathians, Poland) Region Affected By Bark Beetle Outbreak, w: Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry, vol. 2, nr 56, 2014, ss. 79-92, DOI:10.2478/ffp-2014-0008
 6. Grodzki W., Starzyk J., Kosibowicz M.: Wpływ wybranych elementów charakterystyki drzewostanów na intensywność występowania kornika drukarza Ips typographus (L.) w Beskidzie Żywieckim, w: Leśne Prace Badawcze, vol. 2, nr 75, 2014, ss. 159-169, DOI:10.2478/frp-2014-0015
 7. Jankowiak R., Kolařík M., Bilański P.: Association of Geosmithia fungi (Ascomycota: Hypocreales) with pine- and spruce-infesting bark beetles in Poland, w: Fungal Ecology, nr 11, 2014, ss. 71-79, DOI:10.1016/j.funeco.2014.04.002
 8. Jankowiak R., Stępniewska H., Bilański P., Kolarik M.: Occurrence of Phytophthora plurivora and other Phytophthora species in oak forests of southern Poland and their association with site conditions and the health status of trees, w: Folia Microbiologica, vol. 59, 2014, ss. 531-542, DOI:10.1007/s12223-014-0331-5
 9. Januszek K., Stępniewska H., Błońska E., Molicka J., Kozieł K., Gdula A., Wójs A.: Wpływ siarczanu glinu na wybrane właściwości gleby oraz na wydajność i jakość sadzonek sosny zwyczajnej w lesnej szkółce gruntowej, w: Leśne Prace Badawcze, vol. 75, nr 2, 2014, ss. 127-138, DOI:10.2478/frp-2014-0012
 10. Kacprzyk M., Bednarz B., Kuźnik E.: Dead trees in beech stands of the Bieszczady National Park: quantitative and qualitative structure and associated macrofungi, w: Applied Ecology and Environmental Research, vol. 12, nr 2, 2014, ss. 325-344
 11. Kacprzyk M.: Wpływ warunków mikrośrodowiskowych na zasiedlenie przez entomofaunę kambio-ksylofagiczną gałęzi świerkowych pozostawianych w drzewostanach po cięciach gospodarczych, w: Sylwan, vol. 158, nr 10, 2014, ss. 761-768
 12. Kraj W., Kowalski T.: Genetic variability of Hymenoscyphus pseudoalbidus on ash leaf rachises in leaf litter of forest stands in Poland, w: Journal of Phytopathology, vol. 162, nr 4, 2014, ss. 218-227, DOI:10.1111/jph.12173
 13. Kraj W.: Proteolytic activity and nitrogen remobilisation in senescing leaves of phenological forms of Fagus sylvatica, w: Dendrobiology, vol. 72, 2014, ss. 163-176, DOI:10.12657/denbio.072.014
 14. Lenart-Boroń A., Wolny-Koładka K., Boroń P., Mitka J.: The molecular marker-based comparison of Azotobacter spp. populations isolated from industrial soils of Cracow-Nowa Huta steelworks (southern Poland) and the adjacent agricultural soils, w: Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, Taylor & Francis, vol. 49, nr 9, 2014, ss. 1054-1063, DOI:10.1080/10934529.2014.895558
 15. Liana A., Michalcewicz J.: Meconema meridionale Costa, 1860 (Orthoptera: Tettigonioidea: Meconematidae) – the first record in Poland, w: Polish Journal of Entomology (polskie Pismo Entomologiczne), vol. 83, 2014, ss. 181-188, DOI:10.2478/pjen-2014-0013
 16. Nawrot-Chorabik K.: Interactions between embryogenic callus of Abies alba and Heterobasidion spp. in dual cultures, w: Biologia Plantarum, vol. 58, nr 2, 2014, ss. 363-369, DOI:10.1007/s10535-014-0405-x
 17. Nawrot-Chorabik K., Sitko K.: The Effect of Abscisic Acid and Dimethyl Sulfoxide and Different Temperatures on the Cryopreservation Process of Abies nordmanniana Embryogenic Callus, w: Phyton-Annales Rei Botanicae, vol. 54, nr 2, 2014, ss. 275-284, DOI:10.12905/0380.phyton54(2)2014-0275
 18. Osyczka A., Rola K., Lenart-Boroń A., Boroń P.: High intraspecific genetic and morphological variation in the pioneer lichen Cladonia rei colonising slag dumps, w: Central European Journal of Biology, De Gruyter Open, vol. 9, nr 5, 2014, ss. 579-591, DOI:10.2478/s11535-014-0286-1
 19. Pietrykowska-Tudruj E., Staniec B., Wojas T., Solodovnikov A.: Immature stages and phylogenetic importance of Astrapaeus, a rove beetle genus of puzzling systematic position (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylinini), w: Contributions To Zoology, vol. 83, nr 1, 2014, ss. 41-65
 20. Skrzypczyńska M., Sztuba T.: Owady zasiedlające szyszki jodły pospolitej ABIES ALBA MILL. w wybranym drzewostanie nadleśnictwa Ustrzyki dolne (KARPATY) w roku 2012, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, vol. 52, 2014, ss. 15-26
 21. Socha K., Bednarz B., Wąsik R.: Przynależność gatunkowa drzewa z rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko" w korzeniu którego utkwił fragment meteorytu, w: Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, nr 5, 2014, ss. 97-103
 22. Szymański N., Łukasiewicz K., Pasieka D., Wilczyński S.: Porównanie wyznaczania lat wskaźnikowych metodą czułości rocznej oraz proporcji, w: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, vol. 16, nr 40/3, 2014, ss. 299-306
 23. Wanggyu K., Junichi Y., M Harris K., Tsuneo M., Kazunori M., Skrzypczyńska M.: Description, host range and distribution of a new Macrodiplosis species (Diptera: Cecidomyiidae) that induces leaf-margin fold galls on deciduous Quercus (Fagaceae) with comparative notes on Palaearctic congeners, w: Zootaxa, vol. 2, nr 3821, 2014, ss. 222-238, DOI:10.11646/zootaxa.3821.2.3
 24. Wilczyński S., Szymański N.: Pionowe strefy oraz piętra dendroklimatyczne w Beskidach Zachodnich, w: Sylwan, vol. 158, nr 6, 2014, ss. 463-472
 25. Wilczyński S., Muter E., Wertz B.: The application of the tree-ring chronologies in assessing ecological requirements of Metasequoia glyptostroboides growing in southern Poland, w: Geochronometria, vol. 41, nr 2, 2014, ss. 129-135, DOI:10.2478/s13386-013-0149-y
 26. Wojas T.: Nowe stanowisko Lasioderma serricorne (FABRICIUS) (Coleoptera: Anobiidae) w Polsce, w: Wiadomości Entomologiczne, vol. 33, nr 1, 2014, ss. 71-71
 27. Woziwoda B., Potocki M., Sagan J., Zasada M., Tomusiak R., Wilczyński S.: Commercial Forestry as a Vector of Alien Tree Species – the Case of Quercus rubra L. introduction in Poland, w: Baltic Forestry, vol. 20, nr 1(38), 2014, ss. 131-141
 28. Mazurek R., Zadrożny P., Zaleski T., Wanic T., Bilański P., Wilczyński S.: Geotechniczne przekształcenia pokrywy glebowej a zamieranie drzew w Parku Ludowym w Bytomiu, w: Forestry in the mountains and industrial regions on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : 2nd international scientific conference : 22–23 September 2014, Kraków, Poland : Book of abstracts / Mazurek Ryszard [i in.], 2014, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

2013

 1. Bartnik C.: Endofity korzeni świerka pospolitego oraz podatność drewna różnych jego pochodzeń na rozkład przez Armillaria ostoyae i Heterobasidion parviporum, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, vol. 520, nr 397, 2013, 114 s.
 2. Kowalski T.: Zamieranie jesionu, Biblioteczka leśniczego, nr 359, 2013, Wydawnictwo Świat, 13 s.
 3. Grodzki W.: (red.)Michalski J., Kolk A., Grodzki W., Starzyk J., Mazur A., Bałazy S., Hilszczański J., Jankowiak R.: Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych, 2013, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ISBN 978-83-63895-08-2, 215 s.
 4. Adamski P., Holly M., Michalcewicz J., Witkowski Z.: Zanikanie nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce - wybrane mechanizmy procesu, w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 185-200
 5. Bednarz B., Kacprzyk M.: Zróżnicowanie wagowo-objętościowe imagines samic i samców kornika drukarza Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) zasiedlających drzewa pułapkowe w warunkach silnego osłabienia świerczyn Beskidu Sądeckiego, w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 337-349
 6. Bielan J.: Występowanie i śmiertelność poszczególnych stadiów rozwojowych rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae) na gałęziach świerkowych w okresie zimy, w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 141-152
 7. Bilański P.: Dynamika zasiedlenia drzewostanów sosnowych na obrzeżach pożarzyska przez przypłaszczka granatka Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Buprestidae) w Nadleśnictwie Kędzierzyn na przykładzie Leśnictwa Niezdrowice, w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 83-97
 8. Bilański P.: Wpływ rodzajów złomów sosnowych na ich zasiedlenie przez owady kambio- i ksylofagiczne, w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 111-124
 9. Bilański P., Kasprzak J.: Wpływ wybranych cech drzewostanu na pracochłonność dwóch metod jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 303-313
 10. Grodzki W., Hilszczański J., Kolk A., Starzyk J.: Metody prognozowania zagrożenia drzewostanów świerkowych, w: Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych / Grodzki Wojciech (red.), 2013, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ISBN 978-83-63895-08-2, ss. 137-148
 11. Grodzki W., Jerzy S.: Współpraca naukowa Katedry Entomologii Leśnej i Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie w zakresie badań nad owadami kambio- i ksylofagicznymi w górach, w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 287-301
 12. Jankowiak R.: Grzyby towarzyszące kornikowi drukarzowi i ich rola w zamieraniu świerków, w: Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych / Grodzki Wojciech (red.), 2013, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ISBN 978-83-63895-08-2, ss. 84-93
 13. Kacprzyk M., Bednarz B.: Wstępne wyniki badań nad wykorzystaniem technik chromatograficznych do identyfikacji płci rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus L.) (Coleoptera, Scolytinae), w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 315-335
 14. Nawrot-Chorabik K.: The use of interactions in dual cultures in vitro to evaluate the pathogenicity of fungi and susceptibility of host plant genotypes, w: Environmental biotechnology - new approaches and prospective applications / Petre Marian (red.), 2013, InTech Open Access Publisher, ISBN 978-953-51-0972-3, ss. 287-301, DOI:10.5772/53214
 15. Starzyk J.: Charakterystyka gatunku, w: Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych / Grodzki Wojciech (red.), 2013, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ISBN 978-83-63895-08-2, ss. 17-36
 16. Starzyk J.: Czynniki abiotyczne i antropogeniczne, w: Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych / Grodzki Wojciech (red.), 2013, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ISBN 978-83-63895-08-2, ss. 99-103
 17. Wertz B., Wilczyński S., Kacprzyk M.: Zmiany przyrostu grubości oraz jednorodności reakcji przyrostowych jodły ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego w latach gradacji owadów, w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 99-110
 18. Wilczyński S., Kacprzyk M., Wertz B.: Klimatyczny wskaźnik wzrostu liczebności owadów kambiofagicznych w drzewostanach świerkowych Beskidów Zachodnich, w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 153-166
 19. Wojas T., Początek A.: Chrząszcze zasiedlające leżaninę w rezerwacie przyrody "Lipówka" (Puszcza niepołomicka, południowa Polska), w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 271-283
 20. Ząbecki W.: Wpływ owadów kambio- i ksylofagicznych na drzewostany Ojcowskiego Parku Narodowego, w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 169-183
 21. Ząbecki W., Bilański P., Haliniak D.: Wpływ wyładowań atmosferycznych na spektrum owadów kambio- i ksylofagicznych zasiedlających sosny na pogromiskach, w: Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych / Ząbecki Wojciech (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, ss. 127-139
 22. Bielan J., Łyduch K., Cymanow P.: Działania podjęte na etapie reagowania jako przykład zarządzania kryzysowego podczas gradacji kornika drukarza (Ips typographus), w: EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, vol. 3, nr 18, 2013, ss. 261-270
 23. Ciach M., Michalcewicz J.: Correlation between selected biometric traits of adult Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae) and size of their exit holes: new perspectives on insect studies?, w: Polish Journal of Ecology, vol. 61, nr 2, 2013, ss. 349-355
 24. Jankowiak R.: Assessing the virulence of ophiostomatoid fungi associated with the pine-infesting weevils to scots pine Pinus sylvestris L. seedlings, w: Acta Agrobotanica, nr 66 (2), 2013, ss. 85-94, DOI:10.5586/aa.2013.026
 25. Jankowiak R., Bilański P.: Association of the pine-infesting Pissodes species with ophiostomatoid fungi in Poland, w: European Journal of Forest Research, vol. 132, nr 3, 2013, ss. 523-534, DOI:10.1007/s10342-013-0693-2
 26. Jankowiak R., Bilański P.: Diversity of ophiostomatoid fungi associated with the large pine weevil, Hylobius abietis , and infested Scots pine seedlings in Poland, w: Annals of Forest Science, vol. 70, nr 4, 2013, ss. 391-402, DOI:10.1007/s13595-013-0266-z
 27. Jankowiak R., Bilański P.: Ophiostomatoid fungi associated with root-feeding bark beetles on Scots pine in Poland, w: Forest Pathology, vol. 43, nr 5, 2013, ss. 422-428, DOI:10.1111/efp.12049
 28. Jankowiak R., Banach J., Balonek A.: Podatność polskich proweniencji i rodów dębu szypułkowego (Quercus robur L.) na zasiedlenie przez Phytophthora cambivora, w: Leśne Prace Badawcze, vol. 74, nr 2, 2013, ss. 161-170, DOI:10.2478/frp-2013-0016
 29. Kacprzyk M., Bednarz B., Bielan J., Czerwińska M.: Sukcesja owadów rozwijających się na sosnowych pozostałościach pozrębowych w zależności od metod ich utylizacji w drzewostanach Nadleśnictwa Kobiór, w: EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, vol. 18, nr 2, 2013, ss. 159-168
 30. Kowalski T., Białobrzeski M., Ostafińska A.: The occurrence of Hymenoscyphus pseudoalbidus apothecia in the leaf litter of Fraxinus excelsior stands with ash dieback symptoms in southern Poland, w: Acta Mycologica, vol. 48, nr 2, 2013, ss. 135-146, DOI:10.5586/am.2013.031
 31. Kraj W., Kowalski T.: Microspatial genetic divesity of Dothistroma septosporum, w: Forest Pathology, vol. 43, nr 1, 2013, ss. 42-50, DOI:10.1111/j.1439-0329.2012.00791.x
 32. Kraj W., Grad B.: Seasonal dynamics of photosynthetic pigment, protein and carbohydrate contents in Pinus sylvestris L. seedlings inoculated with Hebeloma crustuliniforme and Laccaria bicolor, w: Journal of Plant Nutrition, vol. 36, nr 4, 2013, ss. 633-650, DOI:10.1080/01904167.2012.754035
 33. Kraj W., Kowalski T., Zarek M.: Structure and genetic variation of Diplodia mutila on declining ashes (Fraxinus excelsior) in Poland, w: Journal of Plant Pathology, nr 95 (3), 2013, ss. 499-507, DOI:10.4454/JPP.V95I3.015
 34. Lenart A., Klimek-Kopyra A., Boroń P.: Morphological and molecular identification and PCR amplification to determine the toxigenic potential of Fusarium spp. isolated from maize ears in southern Poland, w: Phytoparasitica, vol. 41, nr 3, 2013, ss. 241-248, DOI:10.1007/s12600-012-0284-7
 35. Lenart-Boroń A., Boroń P., Banach T.: Wpływ wybranych metali ciężkich na wzrost i namnażanie promieniowców z rodzaju Streptomyces izolowanych z gleb, w: Inżynieria i Ochrona Środowiska, vol. 16, nr 1, 2013, ss. 81-89
 36. Michalcewicz J., Bodziarczyk J., Ciach M.: Development of the rosalia longicorn Rosalia alpina (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) in the sycamore maple Acer pseudoplatanus L. - the first report from Poland, w: Polish Journal of Entomology (polskie Pismo Entomologiczne), vol. 82, nr 1, 2013, ss. 19-24, DOI:10.2478/v10200-012-0019-6
 37. Michalcewicz J.: Nowe stanowiska Meloe rugosus MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) w Polsce, w: Wiadomości Entomologiczne, vol. 32, nr 2, 2013, ss. 151-151
 38. Miroslav K., Jankowiak R.: Vector affinity and diversity of Geosmithia fungi living on subcortical insects inhabiting pinaceae species in Central and Northeastern Europe, w: Microbial Ecology, vol. 66, nr 3, 2013, ss. 682-700, DOI:10.1007/s00248-013-0228-x
 39. Mitka J., Boroń P., Sutkowska A.: Holocene history of Aconitum in the Polish Western Carpathians and adjacent regions: long-distance migrations or cryptic refugia?, w: Modern Phytomorphology, State Natural History Museum NAS Ukraine, nr 3, 2013, ss. 9-18
 40. Nawrot-Chorabik K.: Badania biotechnologiczne dla potrzeb leśnictwa, w: Aura, nr 4, 2013, ss. 14-15
 41. Nawrot-Chorabik K.: Możliwości wykorzystania kultur dualnych w praktyce leśnej, w: Sylwan, nr 157 (1), 2013, ss. 54-62
 42. Skrzypczyńska M., Sikora D.: Owady zasiedlające szyszki modrzewia europejskiego Larix decidua Mill. w rezerwacie „Modrzewie” i jego otoczeniu (południowa Polska), w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, vol. 51, 2013, ss. 45-58
 43. Sutkowska A., Boroń P., Mitka J.: Natural hybrid zone of Aconitum species in the Western Carpathians: Linnaean taxonomy and ISSR fingerprinting, w: Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, vol. 55, nr 1, 2013, ss. 114-126, DOI:10.2478/abcsb-2013-00015
 44. Wilczyński S.: Krótkookresowe reakcje przyrostowe jodły, świerka i sosny rosnących w jednorodnych warunkach siedliskowych, w: Sylwan, vol. 157, nr 6, 2013, ss. 442-452
 45. Wilczyński S.: Przyczyny krótkookresowych reakcji przyrostowych sosen z różnych siedlisk, w: Sylwan, vol. 157, nr 9, 2013, ss. 662-670
 46. Wilczyński S., Kulej M.: The influence of climate on the radial increment of larches of different provenances on the basis of the experiment in the Carpathian Mountains in Southern Poland, w: European Journal of Forest Research, vol. 123, nr 5-6, 2013, ss. 919-929, DOI:10.1007/s10342-013-0731-0
 47. Wojas T., Szafraniec S.: Nowe stanowiska paskówki tatrzańskiej Cornumutila lineata - rzadkiego i reliktowego gatunku kózki (Coleoptera: Cerambycidae) - w Beskidach Zachodnich, w: Chronmy Przyrode Ojczysta, nr 69 (4), 2013, ss. 345-348
 48. Bielan J., Dziedzic K.: The effect of snow cover on the mortality of Pityogenes chalcographus (L), w: Ochrona i zarządzanie zasobami zwierząt i roślin. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna poświęcony 110. rocznicy urodzin Profesora V.N.Skalona, ​​23-26 maja 2013, Irkuck / Salovarov OV (red.), 2013, ISBN 9785917770901, ss. 379-383
 49. Dziedzic K., Bielan J.: Evaluation of energy usefullness of wood of Robinia pseudoacacia (L), w: Ochrona i zarządzanie zasobami zwierząt i roślin. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna poświęcony 110. rocznicy urodzin Profesora V.N.Skalona, ​​23-26 maja 2013, Irkuck / Salovarov OV (red.), 2013, ISBN 9785917770901, ss. 387-390

2012

 1. Nawrot-Chorabik K.: Somatic Embryogenesis in Forest Plants, w: Embryogenesis / Sato Ken-Ichi (red.), 2012, InTech, ISBN 978-953-51-0466-7, ss. 423-446, DOI:10.5772/36280
 2. Bednarz B., Kacprzyk M.: An Innovative Method for Sex Determination of the European Spruce Bark Beetle Ips typographus (Coleoptera: Scolytinae), w: Entomologia Generalis, nr 34 (1-2), 2012, ss. 111-118
 3. Kacprzyk M., Lukasova K., Knížek M., Holuša J., Čejka M.: Is the bark beetle Trypodendron leave (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) an alien pest in the Czech Republic and Poland?, w: Polish Journal of Ecology, vol. 60, nr 4, 2012, ss. 789-795
 4. Kowalski F., Bednarz B.: Chronologie słojów rocznych jesionów wyniosłych (Fraxinus Exelsior L.) z objawami defoliacji spowodowanej przez grzyb chalara fraxinea w nadleśnictiwe Białowieża, w: EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, nr 15, 2012, ss. 337-344
 5. Kowalski T., Kraj W., Szeszycki T.: Badania nad zamieraniem jesionu w drzewostanach Nadleśnictwa Rokita, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, vol. 50, 2012, ss. 4-22
 6. Kraj W., Zarek M., Kowalski T.: Genetic variability of Chalara fraxinea, dieback cause of European ash (Fraxinus excelsior L.), w: Mycological Progress, vol. 11, nr 1, 2012, ss. 37-45, DOI:10.1007/s11557-010-0724-z
 7. Skrzypczyńska M., Kupczak T.: Owady zasiedlające szyszki świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. w wybranych drzewostanach Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckigo w latach 2011–2012, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, vol. 50, 2012, ss. 23-44

2011

 1. Bednarz B., Kacprzyk M., Cebrat R.: Wpływ obecności intensywnych zapachów w otoczeniu pułapek na ich zasiedlanie przez korniki w drzewostanach świerkowych, w: Sylwan, nr 155 (3), 2011, ss. 179-187
 2. Michalcewicz J., Ilek A., Szafarska J., Wach A.: Nadobnica alpejska Rosalia alpina (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) w Nadleśnictwie Łosie (SE Polska) — rozsiedlenie, wybrane aspekty ekologii, zagrożenia i ochrona gatunku, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, vol. 49, 2011, ss. 26-35
 3. Nawrot-Chorabik K., Jankowiak R., Grad B.: Growth of two blue-stain fungi associated with Tetropium beetles in the presence of callus cultures of Picea abies, w: Dendrobiology, vol. 66, 2011, ss. 41-47
 4. Skrzypczyńska M., Katarzyna B.: Częstość występowania wyroślosprawców na liściach jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. na wybranych stanowiskach w południowej Polsce, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, vol. 49, 2011, ss. 64-72

2010 i wcześniejsze

 1. Wilczyński S.: Uwarunkowania przyrostu radialnego wybranych gatunków drzew z Wyżyny Kieleckiej w świetle analiz dendroklimatologicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, vol. 464, nr 341, 2010, 221 s.
 2. Bednarz B., Kochanowski D.: RADIAL GROWTH RESPONSE OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.), BLACK PINE (PINUS NIGRA ARNOLD), AND BLACK ALDER (ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN.) TO THE NUN MOTH (LYMANTRIA MONACHA L.) OUTBREAK IN THE SŁOWIŃSKI NATIONAL PARK AND THE DAMNICA FOREST DISTRICT (NORTHERN POLAND), w: Electronic Journal of Polish Agricultural Universties, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, vol. 13, nr 2, 2010, ss. 1-12
 3. Kowalski T., Bartnik C.: Morphologial variation in colonies of Chalara fraxinea isolated from ash (Fraxinus excelsior L.) stems with symptoms of dieback and effects of temperature on colony growth and structure, w: Acta Agrobotanica, vol. 63, nr 1, 2010, ss. 99-106, DOI:10.5586/aa.2010.012
 4. Nawrot-Chorabik K., Jankowiak R.: Interakcje pomiędzy kalusem trzech genotypów Abies alba a grzybami o różnym statusie ekologicznym, w: Leśne Prace Badawcze, vol. 71, nr 4, 2010, ss. 381-389, DOI:10.2478/v10111-010-0033-y
 5. Ważny R.: Wzrost i rozwój w uprawie sosny zwyczajnej inokulowanej różnymi szczepami grzyba Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, vol. 48, 2010, ss. 61-69
 6. Kraj W., Kowalski T., Zarek M.: Differentiation and genetic structure of Sclerophoma pythiophila (Corda) v. hoehn. strains associated with various damage and disease symptoms on Pinus sylvestris L, w: Acta Agrobotanica, vol. 62, nr 1, 2009, ss. 57-65, DOI:10.5586/aa.2009.007
 7. Nawrot-Chorabik K.: Somaclonal variation in embryogenic cultures of silver fir (Abies alba Mill.), w: Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology , Taylor & Francis, vol. 143, nr 2, 2009, ss. 377-385, DOI:10.1080/11263500902722717
 8. Witteczek K.: Entomofauna szyszek i nasion świerka pospolitego Plcea Abies (l.) Karst. w wybranych drzewostanach Gorczańskiego parku narodowego Część I. charakterystyka grup cenotycznych, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, vol. 47, 2009, ss. 47-72
 9. Witteczek K.: Entomofauna szyszek i nasion świerka pospolitego Plcea ables (l.) Karst. w wybranych drzewostanach Gorczańskiego parku narodowego Część II. wpływ wysoko9ci n.p.m. i zmiennego obradzania drzewostanów świerkowych na wybrane gatunki owadów, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, vol. 47, 2009, ss. 73-91
 10. Zarek M., Waligórski P.: Determination of 10-deacetylbaccatine III in Taxus baccata needles by micellar electrokinetic chromatography, w: Herba Polonica, vol. 55, nr 2, 2009, ss. 25-35
 11. Zarek M.: RAPD analysis of genetic structure in four natural populations of Taxus baccata from southern Poland, w: Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, vol. 51, nr 2, 2009, ss. 67-75
 12. Socha K., Wąsik R., Bednarz B.: Wykorzystanie mikro- i makroskopowych metod analizy drewna do oznaczenia przynależności gatunkowej drzewa pochodzącego z Rezerwatu Przyrody "Meteoryt Morasko", w którego korzeniu znaleziono fragment meteorytu, , 224-225 s., 2009, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych" z okazji 60-lecia powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2009, streszczenie
 13. Bartnik C., Bętkowski S.: Intensywność rozkładu drewna świerkowego przez wybrane grzyby zgniliznowe w zależności od wilgotności drewna i interakcji pomiędzy tymi grzybami, w: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstrwa Wiejskiego , vol. 531, 2008, ss. 21-34
 14. Bartnik C.: Wpływ hydrożelu na przeżywalność siewek i sadzonek sosny pospolitej w warunkach suszy, w: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, vol. 10, nr 2(18), 2008, ss. 329-338
 15. Bednarz B., Scheffler M.: Wpływ żeru szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) na szerokość słojów rocznych kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum L.), w: Sylwan, nr 7, 2008, ss. 53-66
 16. Kochanowski D., Bednarz B.: Brudnica mniszka i jej masowe pojawy, w: Las Polski - Dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu, Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, nr 13-14, 2008, ss. 28-29
 17. Kowalski T., Bartnik C.: Cristulariella depraedans as causal agent of leaf spots of maple and other trees and shrubs, w: Acta Mycologica, vol. 43, nr 1, 2008, ss. 5-12
 18. Nawrot-Chorabik K.: Embryogenic callus induction and differentiation in silver fir (Abies alba Mill.) tissue cultures, w: Dendrobiology, vol. 59, 2008, ss. 31-40
 19. Ważny R.: Badania nad zróżnicowaniem szczepowym grzyba Rhizopogon roseolus (Corda.) Th. M. Fries. w hodowli kontenerowej, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, vol. 46, 2008, ss. 41-51
 20. Bartnik C.: Saprotrofy - rola w ekosystemie leśnym oraz możliwość ich wykorzystania w gospodarce leśnej, w: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, vol. 9, nr 2-3(16), cz. 2, 2007, ss. 530-540
 21. Kochanowski D., Bednarz B.: Tree ring chronologies of Scots pine (Pinus sylvestris L.), black pine (P. nigra Arnold), and black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) from the Słowiński National Park and neighbouring forests, w: Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, vol. 6, nr 4, 2007, ss. 29-47
 22. Kołodziej Z., Bednarz B., Bilański P.: Wierzbowe plantacje energetyczne - możliwości i zagrożenia, w: Czysta Energia, ABRYS Sp. z o.o., nr 2, 2007, ss. 22-23
 23. Nawrot-Chorabik K.: Induction and development of grand fir Aabies grandis Lindl.) callus in tissue cultures, w: Electronic Journal of Polish Agricultural Universties, vol. 10, nr 4, 2007, ss. 1-11
 24. Zarek M.: A practical method for overcoming the dormancy of Taxus baccata isolated embryos under in vitro conditions, w: In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, vol. 43, nr 6, 2007, ss. 623-630, DOI:10.1007/s11627-007-9064-3
 25. Zarek M.: Variability of morphological features of needles, shoots and seeds of Taxus Baccata L. in nature reservations of southern Poland, w: Electronic Journal of Polish Agricultural Universties, vol. 10, nr 3, 2007, ss. 1-18
 26. Bartnik C.: Grzyby w ekosystemach leśnych, w: Gorczański Park Narodowy : 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców : praca zbiorowa / Różański Wojciech (red.), 2006, Gorczański Park Narodowy, ISBN 8391464245, ss. 135-141
 27. Bartnik C.: Grzyby wielkoowocnikowe, w: Gorczański Park Narodowy : 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców : praca zbiorowa / Różański Wojciech (red.), 2006, Gorczański Park Narodowy, ISBN 8391464245, ss. 113-121
 28. Durło G., Feliksik E., Wilczyński S.: WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA W STARODRZEWIU I NA OTWARTEJ PRZESTRZENI NA STACJI FITOKLIMATYCZNEJ NA KOPCIOWEJ (BESKID SĄDECKI), w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, nr XLIV, 2006, ss. 39-51
 29. Feliksik E., Wilczyński S., Durło G.: WPŁYW LASU (DENTARIO GLANDULOSAE-FAGETUM) NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ NIEKTÓRYCH CECH POKRYWY ŚNIEŻNEJ W WARUNKACH GÓRSKICH NA KOPCIOWEJ KOŁO KRYNICY ZDROJU, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, nr XLIV, 2006, ss. 53-65
 30. Bednarz B.: Szkody wyrządzone przez pioruny w lasach południowej Polski a czynniki środowiskowe, w: Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, vol. 4, nr 2, 2005, ss. 5-23
 31. Bednarz B.: Zasiedlenie pniaków na pogromiskach przez owady kambio- i ksylofagiczne, w: Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, vol. 4, nr 1, 2005, ss. 3-10
 32. Feliksik E., Wilczyński S., Durło G.: INTERCEPCJA OPADÓW ŚNIEGU W LESIE, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, nr XLIII, 2005, ss. 55-64
 33. Wilczyński S., Durło G., Feliksik E.: PRZYMROZKI WCZESNE I PÓŹNE NA KOPCIOWEJ (BESKID SĄDECKI), w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, nr XLIII, 2005, ss. 65-76
 34. Bednarz B.: Oddziaływanie wyładowań atmosferycznych na drzewa, w: Sylwan, nr 7, 2004, ss. 31-36, DOI:10.26202/sylwan.2004030
 35. Durło G., Feliksik E., Wilczyński S.: Termiczne pory roku na terenie Kopciowej w Beskidzie Sądeckim, w: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, vol. 3, nr 2, 2004, ss. 113-121
 36. Dolnicki A., Nawrot-Chorabik K.: Wstępne badania nad dynamiką zmian mrozoodporności jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Śląskim, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, vol. 41, 2003, ss. 3-13
 37. Durło G.: Kalendarz jako przykład opracowania klimatologicznego, w: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, vol. 2, nr 2, 2003, ss. 183-189
 38. Durło G., Wilczyński S.: Warunki termiczne łąki i drzewostanu świerkowego, w: Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, vol. 2, nr 2, 2003, ss. 173-182
 39. Muter E., Bednarz B.: Klimatyczne uwarunkowania przyrostu na grubość świerka (Picea abies (L.) H. Karst.) z regionu Parku Narodowego Ormtjernkampen w Norwegii, w: Sylwan, nr 3, 2003, ss. 47-56, DOI:10.26202/sylwan.2003028
 40. Bednarz Z., Bednarz B.: „Płacz wierzb” na wiosnę 2000 roku – przyczyny i skutki ekologiczne, w: Wszechświat, vol. 102, nr 7-9, 2001, ss. 200-201
 41. Skrzypczyńska M.: Badania części populacji owadów i pajęczaków powodujących wyrośla na liściach buka pospolitego Fagus sylvatica L. w południowej Polsce, w: Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, nr XXXIX, 2001, ss. 195-204
 42. Wilczyński S., Małek S.: Charakterystyka dendroklimatologiczna buka zwyczajnego (Fagus silvatica L.) z Chełmowej Góry w Ojcowskim Parku Narodowym oraz z Jaworzyny Krynickiej w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy, w: Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach bukowych, w zmieniających sie warunkach środowiska przyrodniczego, na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy / Małek Stanisław, Wężyk Piotr (red.), 2000, Katedra Ekologii Lasu Akademii Rolniczej w Krakowie , Popradzki Park Krajobrazowy, ISBN 83-906594-8-4, ss. 57-61
 43. Skrzypczyńska M., Skrzyszewski J.: Ocena jakościowa nasion sosny zwyczajnej Pinus sylvestris południowej Polski, w: Sylwan, nr 5, 2000, ss. 58-90
 44. Ząbecki W., Bilański P., Bednarz B.: Large pine weevil (Hylobius abietis L.) threat to plantations depending on soil preparation method in a burned area in the Rudy Raciborskie forest district during 1993-1997, w: Ochrana lesa a lesnícka fytopatológia 2000: Medzinárodná konferencia venovaná životným jubileám prof. Ing. Jozefa Kodríka, CSc. a Ing. Karola Vaníka., CSc / Hlaváč Pavol, Reinprecht Ladislav, Gáper Ján (red.), 2000, Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, ISBN 9788022810326, ss. 121-128
 45. Ząbecki W.: Podatność drzewostanów sosnowych na zasiedlanie przez owady kambio- i ksylofagiczne w rejonie Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, nr 254, 1999, 98 s.
 46. Bartnik C.: Wybrane symptomy chorobowe i parametry dębów oraz ich związek ze stanem zdrowotnym drzewostanów dębowych. Cz. II. Przebarwienie liści i pędy odroślowe. Symp. Nauk. „Bioróżnorodność grzybów a zdrowie lasu”, w: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa , Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja , vol. 348, nr 63, 1999, ss. 59-82
 47. Bednarz B.: Ekspansja ślimaka Pomacea canaliculata Lamarck przyczyną klęski ekologicznej w Azji południowo-wschodniej, w: Wszechświat, vol. 100, nr 4, 1999, ss. 72-74
 48. Nawrot-Chorabik K., Jankowiak R.: Wstępne badania nad dezynfekcją eksplantatów jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) wykorzystywanych w kulturach in vitro do mikrorozmnażania jodły, w: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Leśnictwo, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja, vol. 28, 1999, ss. 39-50
 49. Kraj W., Dolnicki A., Nawrot-Chorabik K.: Sterilisation of the explants from beech (Fagus sylvatica L.) for the in vitro cultures, , 81-81 s., 1999, From Cells to Crops – The Third International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology 1999, poster
 50. Bartnik C.: Wybrane symptomy chorobowe i parametry dębów oraz ich związek ze stanem zdrowotnym drzewostanów dębowych. Cz. I. Zamieranie pędów, gałęzi i konarów oraz prześwietlenie korony, w: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Leśnictwo, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja, nr 27, 1998, ss. 5-32
 51. Bednarz B.: Zaleznosci pomiedzy wielkoscia nasion a dystrybucja biomasy u siewek debu szypulkowego [Quercus robur L.] i czerwonego [Quercus rubra L.], w: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Leśnictwo, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja, vol. 27, nr 344, 1998, ss. 33-47
 52. Bartnik C.: Symptomy chorobowe i uszkodzenia w systemach korzeniowych zamierających dębów oraz grzyby im towarzyszące, w: 75 lat Katedry Fitopatologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego : materiały z sympozjum naukowego Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 23-24 września 1997 / Majewski Tomasz (red.), 1997, Exit, ss. 3-10
 53. Bartnik C.: Żer foliofagów i jego związek z nasileniem objawów chorobowych w drzewostanach dębowych, w: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Leśnictwo, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja, nr 26, 1997, ss. 25-44
 54. Dolnicki A., Nawrot-Chorabik K.: Biologia Jodły Olbrzymiej (Abies Grandis Lindl.) - Biology of grand fir (Abies grandis LindI.), w: Wiadomości Botaniczne, vol. 41, nr 3/4, 1997, ss. 51-61
 55. Bartnik C.: Charakterystyka wybranych właściwości ekologicznych i fizjologicznych nowo zidentyfikowanego grzyba Cryptosporiopsis radicicola Kowalski et Bartnik, zasiedlającego korzenie dębów , w: Choroby roślin a środowisko : materiały z sympozjum naukowego (Poznań, 27-28 czerwca 1996) połączonego z uczczeniem jubileuszu 50-lecia pracy w Akademii Rolniczej w Poznaniu prof. dra Karola H. Mańki, członka rzeczywistego PAN / Mańka Małgorzata (red.), 1996, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, ISBN 8390290154, ss. 107-113
 56. Bartnik C.: Występowanie mączniaka prawdziwego dębu oraz jego związek z wybranymi symptomami chorobowymi w drzewostanach dębowych w Puszczy Niepołomickiej i w Lesie Wolskim, w: Nowe kierunki w fitopatologii : materiały z Sympozjum, Kraków, 11-13 września 1996 / Kowalik Maria, Kowalski Stefan (red.), 1996, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, ISBN 8390290146, ss. 59-63
 57. Bednarz B.: Analiza jakości nasion wybranych gatunków drzew i krzewów pochodzących z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w: Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, Polskie Towarzystwo Botaniczne, vol. 5, 1996, ss. 67-72
 58. Kowalski T., Bartnik C.: Cryptosporiopsis radicicola sp. nov. from roots of Quercus robur, w: Mycological Research, vol. 99, nr 6, 1995, ss. 663-666
 59. Starzyk J.: (red.)Poznański R.: Nowy system regulacji w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu - Skrypt do wykładów z urządzania lasu, 1990, Zakład graficzny Akademii Rolniczej w Krakowie, 59 s.
 60. Kowalski T., Bartnik C.: Ceratosystis species on Quercus robur with oak decline symptoms in southern Poland, w: EPPO Bulletin, Wiley-Blackwell, nr 20, 1990, ss. 221-228
 61. Bartnik C.: Symptomy chorobowe na zamierających dębach w Lesie Wolskim oraz w nadleśnictwach Jędrzejów i Niepołomice w latach 1986-1987, w: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Leśnictwo, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja, vol. 236, nr 19, 1989, ss. 15-33
 62. Kowalski S., Wojewoda W., Bartnik C., Rupik A.: Mycorrhizal species composition and infection patterns in forest plantations exposed to different levels of industrial pollution, w: Agriculture Ecosystems & Environment, nr 28, 1989, ss. 249-255
 63. Kowalski S., Bartnik C.: Wpływ nawożenia torfem na mikotrofizm dębu i brzozy w przebudowywanym drzewostanie w strefie silnego skażenia imisjami przemysłowymi, w: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa , Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja , vol. 232, nr 23, 1989, ss. 27-42
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR